Φροντιστήριο Μήταλας

Εκδόσεις

Στο φροντιστήριο μας λειτουργεί τμήμα εκδόσεων έχοντας δημιουργήσει πλήρη σειρά βιβλίων. Τα βιβλία αυτά δεν αποτελούν τις γνωστές "φωτοτυπίες-σημειώσεις" που συνήθως παρέχονται, αλλά ολοκληρωμένα βοηθήματα, γραμμένα από τους καθηγητές μας οι οποίοι έχουν αναπτύξει πλούσιο συγγραφικό έργο ως αποτέλεσμα της πολύχρονης μελέτης και εκπαιδευτικής συνεργασίας με τους μαθητές.

Τα βιβλία είναι εκτυπωμένα σε τυπογραφείο, εξασφαλίζοντας όχι μόνο ουσιαστικό περιεχόμενο αλλά και υψηλή αισθητική. Τα βιβλία παρέχονται δωρεάν με την εγγραφή σε κάθε μαθητή του φροντιστηρίου μας.

Επίσης τα βιβλία μας διατίθενται σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία αλλά και από τη γραμματεία του φροντιστηρίου.