Φροντιστήριο Μήταλας

Εκδόσεις

Στο φροντιστήριο μας λειτουργεί τμήμα εκδόσεων έχοντας δημιουργήσει πλήρη σειρά βιβλίων. Τα βιβλία αυτά δεν αποτελούν τις γνωστές "φωτοτυπίες-σημειώσεις" που συνήθως παρέχονται, αλλά ολοκληρωμένα βοηθήματα, γραμμένα από τους καθηγητές μας οι οποίοι έχουν αναπτύξει πλούσιο συγγραφικό έργο ως αποτέλεσμα της πολύχρονης μελέτης και εκπαιδευτικής συνεργασίας με τους μαθητές.

Τα βιβλία είναι εκτυπωμένα σε τυπογραφείο, εξασφαλίζοντας όχι μόνο ουσιαστικό περιεχόμενο αλλά και υψηλή αισθητική. Τα βιβλία παρέχονται δωρεάν με την εγγραφή σε κάθε μαθητή του φροντιστηρίου μας.

Επίσης τα βιβλία μας διατίθενται σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία αλλά και από τη γραμματεία του φροντιστηρίου.

 


Διαχείριση Το Νέο Λύκειο Διάλειμμα - Παιχνίδια Μαθη...Μαγικά Παλιά Ιστοσελίδα

Επαν. Θέματα

Ο.Ε.Φ.Ε.

 

ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ

ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η επιχείρηση Ι.ΜΗΤΑΛΑΣ-Ι.ΓΚΟΒΑΡΗΣ-Ζ.ΚΟΥΚΟΣ ΟΕ που εδρεύει/δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 32.193,69 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.