Φροντιστήριο Μήταλας

Ψηφιακή Τάξη

Το 2004 με έναν απλό βιντεοπροβολέα συνδεμένο με έναν υπολογιστή κάναμε το πρώτο βήμα στην ψηφιακή εποχή δείχνοντας στους μαθητές μας μαθηματικές έννοιες για να κατανοήσουν καλύτερα την ύλη των μαθημάτων τους.


Σήμερα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τον διαδραστικό πίνακα smart board ότι πιο εξελιγμένο τεχνολογικά υπάρχει στο χώρο της εκπαίδευσης όχι με εκθεσιακό και μουσειακό χαρακτήρα, αλλά με ενεργό ρόλο και παρουσία που γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη μέσα στην τάξη.

 

Η διδασκαλία του αύριο...σήμερα!

Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας. Λειτουργεί με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός βιντεοπροβολέα (projector) και δίνει τη δυνατότητα σε καθηγητές και μαθητές να αλληλεπιδρούν με τις εφαρμογές του υπολογιστή, να αποθηκεύσουν και να εκτυπώνουν το μάθημα, αλλά και ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν το διαδραστικό πίνακα ως συνηθισμένο πίνακα μαρκαδόρων. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται ο ρυθμός μάθησης, ενεργοποιείται η συμμετοχή και η συνεργασία και ενισχύεται η φροντιστηριακή προετοιμασία των μαθητών.

Με όπλο την τεχνολογία και την εικόνα τα δυσνόητα τμήματα της ύλης γίνονται κατανοητά. Τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, η ιστορία και όλα τα μαθήματα "ζωντανεύουν" και γίνονται προσιτά και ενδιαφέροντα για το μαθητή.


Παιδαγωγικά οφέλη από την εφαρμογή του διαδραστικού πίνακα


  • ευκολότερη αφομοίωση της γνώσης - ανάπτυξη συνδυαστικής και κριτικής σκέψης
  • ενεργός συμμετοχή και συνεργασία, ανάπτυξη διαλεκτικής σχέσης στην αίθουσα
  • ελκυστική παρουσίαση της διδακτέας ύλης μέσω ήχου, εικόνας και κίνησης
  • αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών
  • λιγότερες σημειώσεις μέσα στην τάξη - διαλογικό περιβάλλον μάθησης
  • ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της αυτοπεποίθησης
  • ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων

Προσφέρουμε σήμερα αυτό που θα ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία τα επόμενα χρόνια.

Διαχείριση Το Νέο Λύκειο Διάλειμμα - Παιχνίδια Μαθη...Μαγικά Παλιά Ιστοσελίδα

Επαν. Θέματα

Ο.Ε.Φ.Ε.

 

ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ

ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η επιχείρηση Ι.ΜΗΤΑΛΑΣ-Ι.ΓΚΟΒΑΡΗΣ-Ζ.ΚΟΥΚΟΣ ΟΕ που εδρεύει/δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 32.193,69 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.