Φροντιστήριο Μήταλας

Ψηφιακή Τάξη

Το 2004 με έναν απλό βιντεοπροβολέα συνδεμένο με έναν υπολογιστή κάναμε το πρώτο βήμα στην ψηφιακή εποχή δείχνοντας στους μαθητές μας μαθηματικές έννοιες για να κατανοήσουν καλύτερα την ύλη των μαθημάτων τους.


Σήμερα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τον διαδραστικό πίνακα smart board ότι πιο εξελιγμένο τεχνολογικά υπάρχει στο χώρο της εκπαίδευσης όχι με εκθεσιακό και μουσειακό χαρακτήρα, αλλά με ενεργό ρόλο και παρουσία που γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη μέσα στην τάξη.

 

Η διδασκαλία του αύριο...σήμερα!

Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας. Λειτουργεί με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός βιντεοπροβολέα (projector) και δίνει τη δυνατότητα σε καθηγητές και μαθητές να αλληλεπιδρούν με τις εφαρμογές του υπολογιστή, να αποθηκεύσουν και να εκτυπώνουν το μάθημα, αλλά και ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν το διαδραστικό πίνακα ως συνηθισμένο πίνακα μαρκαδόρων. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται ο ρυθμός μάθησης, ενεργοποιείται η συμμετοχή και η συνεργασία και ενισχύεται η φροντιστηριακή προετοιμασία των μαθητών.

Με όπλο την τεχνολογία και την εικόνα τα δυσνόητα τμήματα της ύλης γίνονται κατανοητά. Τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, η ιστορία και όλα τα μαθήματα "ζωντανεύουν" και γίνονται προσιτά και ενδιαφέροντα για το μαθητή.


Παιδαγωγικά οφέλη από την εφαρμογή του διαδραστικού πίνακα


  • ευκολότερη αφομοίωση της γνώσης - ανάπτυξη συνδυαστικής και κριτικής σκέψης
  • ενεργός συμμετοχή και συνεργασία, ανάπτυξη διαλεκτικής σχέσης στην αίθουσα
  • ελκυστική παρουσίαση της διδακτέας ύλης μέσω ήχου, εικόνας και κίνησης
  • αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών
  • λιγότερες σημειώσεις μέσα στην τάξη - διαλογικό περιβάλλον μάθησης
  • ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της αυτοπεποίθησης
  • ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων

Προσφέρουμε σήμερα αυτό που θα ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία τα επόμενα χρόνια.