Φροντιστήριο Μήταλας

Εκδρομή στον Παρνασσό 2011

Φωτογραφίες από την εκδρομή του Φροντιστηρίου Μήταλας στο Λιβάδι Παρνασσού το 2011

 

Περισσότερα...

Πρωτοχρονιάτικη πίτα 2011

Φωτογραφίες από την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του 2011

 

Περισσότερα...

Πρωτοχρονιάτικη πίτα 2010

Φωτογραφίες από την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του 2010

 

Περισσότερα...

Πρωτοχρονιάτικη πίτα 2009

Φωτογραφίες από την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του 2009

 

Περισσότερα...

Πρωτοχρονιάτικη πίτα 2008

Φωτογραφίες από την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του 2008

 

Περισσότερα...

Διαχείριση Το Νέο Λύκειο Διάλειμμα - Παιχνίδια Μαθη...Μαγικά Παλιά Ιστοσελίδα

Επαν. Θέματα

Ο.Ε.Φ.Ε.

 

ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ

ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η επιχείρηση Ι.ΜΗΤΑΛΑΣ-Ι.ΓΚΟΒΑΡΗΣ-Ζ.ΚΟΥΚΟΣ ΟΕ που εδρεύει/δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 32.193,69 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.