Φροντιστήριο Μήταλας

Παροχές

Λειτουργούμε αποκλειστικά με τετραμελή-πενταμελή τμήματα.

Παρέχουμε δωρεάν βιβλία και σημειώσεις των καθηγητών του φροντιστηρίου μας.

Έχουμε προσιτές τιμές στα δίδακτρα χωρίς να θυσιάζουμε την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Εισάγουμε τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.

Διοργανώνουμε ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού

Προσφέρουμε δωρεάν το βιβλίο «Πάμε Πανεπιστήμιο» μαζί με το test προσωπικότητας Profiler και ενδιαφερόντων Horizon.

Συμπληρώνουμε κάθε χρόνο μαζί με τους μαθητές μας το μηχανογραφικό δελτίο.

Αναπτύξαμε εδώ και πέντε χρόνια συνεργασία με την Keystone δίνοντας, έγκυρα και έγκαιρα τις λύσεις των πανελλαδικών εξετάσεων.

Παρέχουμε Ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών στους χώρους του φροντιστηρίου μας.

Κάνουμε καταχώρηση της επίδοσης του μαθητή και παράδοση βαθμολογίας σε κάθε ενημέρωση γονέων.

Παρέχουμε αξιόπιστη ενημέρωση για το Σύστημα Πρόσβασης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Διαχείριση Το Νέο Λύκειο Διάλειμμα - Παιχνίδια Μαθη...Μαγικά Παλιά Ιστοσελίδα

Επαν. Θέματα

Ο.Ε.Φ.Ε.

 

ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ

ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η επιχείρηση Ι.ΜΗΤΑΛΑΣ-Ι.ΓΚΟΒΑΡΗΣ-Ζ.ΚΟΥΚΟΣ ΟΕ που εδρεύει/δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 32.193,69 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.