Φροντιστήριο Μήταλας

Παροχές

Λειτουργούμε αποκλειστικά με τετραμελή-πενταμελή τμήματα.

Παρέχουμε δωρεάν βιβλία και σημειώσεις των καθηγητών του φροντιστηρίου μας.

Έχουμε προσιτές τιμές στα δίδακτρα χωρίς να θυσιάζουμε την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Εισάγουμε τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.

Διοργανώνουμε ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού

Προσφέρουμε δωρεάν το βιβλίο «Πάμε Πανεπιστήμιο» μαζί με το test προσωπικότητας Profiler και ενδιαφερόντων Horizon.

Συμπληρώνουμε κάθε χρόνο μαζί με τους μαθητές μας το μηχανογραφικό δελτίο.

Αναπτύξαμε εδώ και πέντε χρόνια συνεργασία με την Keystone δίνοντας, έγκυρα και έγκαιρα τις λύσεις των πανελλαδικών εξετάσεων.

Παρέχουμε Ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών στους χώρους του φροντιστηρίου μας.

Κάνουμε καταχώρηση της επίδοσης του μαθητή και παράδοση βαθμολογίας σε κάθε ενημέρωση γονέων.

Παρέχουμε αξιόπιστη ενημέρωση για το Σύστημα Πρόσβασης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ