Φροντιστήριο Μήταλας

Καθηγητές

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελεί τον βασικό πυλώνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το υψηλό γνωστικό επίπεδο και η διδακτική πείρα των καθηγητών μας τους επιτρέπουν να συνεργάζονται ιδανικά με τους μαθητές τους με τελικό στόχο την επιτυχία.


Βενετσάνης Νίκος

ΑΟΘ

Γκόβαρης Γιάννης

Φυσική – Χημεία

Γουλιάμου Μαρία

Φιλολογικά

Ζουμά Μαρία Φιλολογικά

Καραδήμα Μαρία

Φιλολογικά

Κατσαρέλη Βασιλική

Μαθηματικά

Κούκος Ζαχαρίας

Μαθηματικά

Κουρελή Σοφία

Πληροφορική

Μήταλας Γιάννης

Μαθηματικά - ΑΕΠΠ

Προβιά Κρίστη

Φυσική – Ηλεκτρολογία


Τσάφου Μαρία

Βιολογία

Διαχείριση Το Νέο Λύκειο Διάλειμμα - Παιχνίδια Μαθη...Μαγικά Παλιά Ιστοσελίδα

Επαν. Θέματα

Ο.Ε.Φ.Ε.

 

ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ

ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η επιχείρηση Ι.ΜΗΤΑΛΑΣ-Ι.ΓΚΟΒΑΡΗΣ-Ζ.ΚΟΥΚΟΣ ΟΕ που εδρεύει/δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 32.193,69 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.