Φροντιστήριο Μήταλας

Καθηγητές

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελεί τον βασικό πυλώνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το υψηλό γνωστικό επίπεδο και η διδακτική πείρα των καθηγητών μας τους επιτρέπουν να συνεργάζονται ιδανικά με τους μαθητές τους με τελικό στόχο την επιτυχία.


Βενετσάνης Νίκος

ΑΟΘ

Γκόβαρης Γιάννης

Φυσική – Χημεία

Γουλιάμου Μαρία

Φιλολογικά

Ζουμά Μαρία Φιλολογικά

Καραδήμα Μαρία

Φιλολογικά

Κατσαρέλη Βασιλική

Μαθηματικά

Κούκος Ζαχαρίας

Μαθηματικά

Κουρελή Σοφία

Πληροφορική

Μήταλας Γιάννης

Μαθηματικά - ΑΕΠΠ

Προβιά Κρίστη

Φυσική – Ηλεκτρολογία


Τσάφου Μαρία

Βιολογία