Φροντιστήριο Μήταλας

Οι Χώροι μας

Ο χώρος του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΤΑΛΑΣ σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων εκπαιδευτηρίων. Ειδικά σχεδιασμένες αίθουσες διευκολύνουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών, που ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνοντας στον έμπειρο καθηγητή περισσότερες δυνατότητες οργάνωσης και παρουσίασης του μαθήματός του.