Φροντιστήριο Μήταλας

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Μαθητών 2011 - 2012

Δείτε φωτογραφίες των μαθητών του Φροντιστηρίου το έτος 2011 - 2012

 

Περισσότερα...

Φωτογραφίες Μαθητών 2010 - 2011

Δείτε φωτογραφίες των μαθητών του Φροντιστηρίου το έτος 2010 - 2011

 

Περισσότερα...

Φωτογραφίες Μαθητών 2009 - 2010

Δείτε φωτογραφίες των μαθητών του Φροντιστηρίου το έτος 2009 - 2010

 

Περισσότερα...

Φωτογραφίες Μαθητών 2008 - 2009

Δείτε φωτογραφίες των μαθητών του Φροντιστηρίου το έτος 2008 - 2009

 

Περισσότερα...

Φωτογραφίες Μαθητών 2003 - 2008

Δείτε φωτογραφίες των μαθητών του Φροντιστηρίου τα έτη 2003 - 2008

 

Περισσότερα...

Διαχείριση Το Νέο Λύκειο Διάλειμμα - Παιχνίδια Μαθη...Μαγικά Παλιά Ιστοσελίδα

Επαν. Θέματα

Ο.Ε.Φ.Ε.

 

ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ

ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η επιχείρηση Ι.ΜΗΤΑΛΑΣ-Ι.ΓΚΟΒΑΡΗΣ-Ζ.ΚΟΥΚΟΣ ΟΕ που εδρεύει/δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 32.193,69 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.