Φροντιστήριο Μήταλας

Λίγα Λόγια για Εμάς

Η Ιστορία αρχίζει το 2003 όπου με πολλή όρεξη και μεράκι δημιουργήσαμε ένα χώρο Ευθύνης, Παιδείας και Γνώσης.

«Κερδίσαμε» σιγά σιγά τους πρώτους μαθητές μας και καθοδηγώντας τη δική τους προσπάθεια και το δικό τους αγώνα, πέρασαν τις πύλες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η προσπάθειά μας αυτή βρήκε άμεση και θερμή ανταπόκριση.

Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήσαμε το φροντιστήριο μας, στόχος μας ήταν να παρέχουμε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους μαθητές μας, σε ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με τους καταλλήλους συνεργάτες και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

Η γνώση, το ήθος, η ποιότητα, ο σεβασμός στη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή, η υπευθυνότητα , η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η έμπνευση είναι οι αξίες στις οποίες θεμελιώσαμε το εκπαιδευτικό μας έργο.

Η σκληρή δουλειά είναι η αρχή μας και οι επιτυχίες σας η ανταμοιβή μας.