Φροντιστήριο Μήταλας

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το φροντιστήριό μας αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία του σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού και γι’ αυτό:

Διοργανώνουμε κάθε χρόνο ημερίδες σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη εταιρία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού Orientum με ομιλητές τους Σπύρο Μιχαλούλη και Νίκο Παυλάκο.


Προσφέρουμε δωρεάν το βιβλίο «Πάμε Πανεπιστήμιο» μαζί με το test προσωπικότητας Profiler και ενδιαφερόντων Horizon.

Συμπληρώνουμε κάθε χρόνο μαζί με τους μαθητές μας το μηχανογραφικό δελτίο.

 

 


Εκδήλωση 2011

Φωτογραφίες από την εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2011

 

Περισσότερα...

Εκδήλωση 2010

Φωτογραφίες από την εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού 201o

 

Περισσότερα...

Εκδήλωση 2009

Φωτογραφίες από την εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2009

 

Περισσότερα...

Διαχείριση Το Νέο Λύκειο Διάλειμμα - Παιχνίδια Μαθη...Μαγικά Παλιά Ιστοσελίδα

Επαν. Θέματα

Ο.Ε.Φ.Ε.

 

ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ

ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η επιχείρηση Ι.ΜΗΤΑΛΑΣ-Ι.ΓΚΟΒΑΡΗΣ-Ζ.ΚΟΥΚΟΣ ΟΕ που εδρεύει/δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 32.193,69 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.