Τηλεφωνικό Κέντρο: 226 50.79.307    Fax: 226 50.79.307     email: maths@mitalas.gr

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
To web site mitalas.gr είναι σχεδιασμένο να εκτελείται σε όλους τους browsers τελευταίας γενιάς.
Η εκτέλεση εφαρμογών Javascript κρίνεται επιβεβλημένη για την ορθή εμφάνιση περιοχών του site.
Η υποστήριξη τεχνολογίας Flash από τον browsers σας, δεν είναι απαραίτητη.
-------------------------------------------------------------------------------------------------